Pěší pouť

Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic se koná od roku 2009. Je to pouť pro ty, kdo potřebují a hledají Boží milosrdenství ve svém životě. Trasy pěší pouti vedou přes všechny diecéze kromě plzeňské, poutníci pocházejí ze všech diecézí naší vlasti. Pěší putování trvá 7 dní a osmý den poutníci prožívají ve Slavkovicích. 
V roce 2019 se pěší pouť konala v termínu: 20.-27. července 2019 a heslem pěší pouti byly slova Ježíše: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ (Jan 20,21)
Každý den byla sloužena mše sv., během cesty se konaly přednášky, poutníci se modlili růženec, korunku a jiné modlitby. Nechyběl ani zpěv, to všechno za pochodu.

Témata jednotlivých dnů: 
1. Poslaní stejně jako Boží Syn. 
2. Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.
3. Láska a důvěra při evangelizaci.
4. Oddělení od světa - vyslaní do světa.
5. Apoštolát v rodině.
6. Jak rozlišit Boží vůli?
7. Vidět už dnes plody evangelizace.          

V roce 2019 se pěší pouti zúčasnilo celkem 228 poutníků, kteří putovali alespoň jeden celý den (Fulnek 60, Hodonín 46, ČB 37, MB 31, Praha 30 a Mezilesí 24).

www.pout.cz | Prog. Mouser.cz, 2017 | Admin