Pěší pouť

Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic se koná od roku 2009. Je to pouť pro ty, kdo potřebují a hledají Boží milosrdenství ve svém životě. Pěší putování trvá 7 dní a osmý den poutníci prožívají ve Slavkovicích. 
V roce 2022 se pěší pouť kona v termínu: 23. - 30. července a heslem letošní pěší pouti je pozdrav „Pax Christi!“ tedy: pokoj Kristův. 

Srdečně zveme na Setkání poutníků ve SLAVKOVICÍCH

Pátek, 29.7.2022  

14.00   Příchod poutníků 
15.00   Korunka k Božímu milosrdenství (přenos radiem Proglas)
15.30   Mše svatá; hl. celebrant: Miroslav Kulifaj (přenos radiem Proglas) 
19.00   Večerní program: společné zpivání, sdílení zážiků z pěšího putování     
21.00   Nešpory, možnost celonoční adorace do 7.00 hod.

Sobota, 30.7.2022         

7.30     Ranní chvály,
8.00     Přednáška 
10.00    Mše svatá na závěr Pěší pouti k Božímu milosrdenství 

 

 
 
www.pout.cz | Prog. Mouser.cz, 2017 | Admin