Mladá Boleslav

Mladoboleslavský proud Pěší pouti k Božímu milosrdenství reprezentuje nejen věřící litoměřické diecéze. 
Zprostředkováním Pána Ježíše lidstvu Panna Maria zprostředkovala také všechno to, co nám Pán Ježíš přináší, včetně jeho milosrdenství. Stojí na počátku celého díla jeho milosrdenství. Zároveň, jakožto neposkvrněně počatá, je první, na kom se jeho milosrdenství, či ovoce jeho oběti, projevilo, a to ještě předtím, než se obětoval. Proto plánujeme počátek naší pouti v chrámě, který nese její jméno. S výhledem na cíl pouti myslíme také na cíl našeho pozemského putování, cíl, kterého Panna Maria již dosáhla. Opět si to uvědomujeme právě v tomto chrámě, protože je zasvěcen Panně Marii nanebevzaté.
Odkud vycházíme?

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, centrum města - v rohu ulic Starofarní a 9. května
V kolik hodin?

Pouť zahajujeme v sobotu 18. července v 8,00 hod. mší svatou.
Délka trasy
Celková délka je kolem 179 km, třetí den nás čeká nejdelší etapa (30,5 km). Během pouti je brán ohled na všechny, kteří by si potřebovali krátce odpočinout, v programu každého dne jsou kromě toho také delší přestávky. 
Jak vypadá den poutníka?
Ve všech proudech je program v základu podobný, liší se jen detaily. „Jdeme v jedné skupině, v jejímž čele poutníci nesou kříž a obraz Ježíše milosrdného. Během chůze se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství, růženec a také jiné modlitby, zpíváme, posloucháme přednášky, část cesty budeme putovat (...) v tichosti (...). Bude čas pro duchovní rozhovory i zpověď. V centru každého dne je slavení eucharistie. /Čas celebrace mše svaté bude v různých dnech různý, na každý den dostane poutník konkrétní rozpis, kde bude uvedena i doba bohoslužby. Také se modlíme Liturgii hodin, bližší informace byly sděleny mailem. Připravuje se několik výtisků.
Na zádech neseme jen to, co ten den potřebujeme na cestu (voda, pláštěnka atd.) Snídáme a večeříme to, co dostaneme od lidí (pokud nám někde něco dají) anebo co máme v bagáži. Kromě středy obědváme v restauracích; zahrnuto v ceně.“
Jak vypadá noc poutníka?
Nocleh je zajištěn na farách, v kulturních domech nebo po rodinách. Pokud někdo chce spát ve stanu, je přípustná i tato možnost, pokud vám někdo poskytne místo na své zahradě nebo louce. Poutník s sebou musí mít spacák, karimatku. Věci, které používáme jenom na noc, jsou převáženy autem.
Trasa poutě

Plán trasy je pevně stanovený, co se týká časů a mší svatých, může dojít k posunům. Děkujeme za pochopení.
18. 7. (sobota) – 8:00 mše sv. v Mladé Boleslavi v kostele Nanebevzetí Panny Marie, požehnání na cestu, nakládání zavazadel atd. – oběd z vlastních zdrojů – příchod do Benátek nad Jizerou do 17:00, ubytování na faře a v rodinách. Trasa přes 19 km.
19. 7. (neděle) – 7:00 mše sv. v Benátkách nad Jizerou – oběd Nymburk 15 hod. – příchod do Poděbrad kolem 19:00, ubytování po rodinách a na faře. Trasa 30, km.
20. 7. (pondělí) – 7:00 mše sv. v Poděbradech v kostele, po ní ranní chvály a odchod – oběd Kolín 15.00 – příchod do Kutné Hory mezi 19-20 hod., ubytování na faře. Trasa 30,5 km.
21. 7. 
(úterý) – 7:00 Mše svatá, odchod z Kutné Hory – oběd Čáslav 11.00 – příchod do Golčova Jeníkova 19 hod., ubytování na faře a vrodinách. Trasa 28,5 km.

22. 7. (středa) – 8.00 Mše sv. odchod z Golčova Jeníkova – oběd cestou z vlastních zdrojů – 17.00 příchod do Chotěboře, ubytování po rodinách a na faře. Trasa 23 km. 
23. 7. (čtvrtek) –Chotěboř, 8:00  mše svatá, po ní ranní chvály a odchod – oběd Krucemburk 14.00 příchod do Herálce 19.00. Trasa 28,5 km.
24. 7. (pátek) – odchod z Herálce v 7:00 – oběd 
Tři Studně 10.30 - hod. – příchod do Slavkovic. Trasa 19,5 km. 
V sobotu 25. 7. je pak závěrečná děkovná poutní mše sv. v 10:00 ve Slavkovicích.
Kolik to stojí?
Kvůli nákladům spojeným s doprovodným vozidlem, tiskem, společnými obědy atd. prosíme účastníky o příspěvek 950,- Kč, nebo 150 Kč za den.
Je možné připojit se třeba jen k části pouti nebo doprovodit poutníky, když se např. vydávají z místa svého ubytování.

Kdo vede mladoboleslavský proud?
Vlastimil Kašpar
duchovní službu zajišťuje: Saletin p. Josef Jaroš
organizační záležitosti vyřizuje: paní Marie Mazancová, marie.mazancova@gmail.com

www.pout.cz | Prog. Mouser.cz, 2017 | Admin