Fulnek

Odkud?
Proud východní vyjde z Fulneku od kostela Nejsvětější Trojice.
V kolik hodin?

18. 7. 2020 v 7.00 hod. ráno začínáme pěší pouť mší svatou v kostele.
Jak daleko?

185,5 km, nejdelší denní trasa je cca 32 km.
Jak vypadá den poutníka?

Jdeme v jedné skupině, v jejímž čele poutníci nesou kříž, obraz Ježíše milosrdného a amplion. Během chůze se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství, růženec a také jiné modlitby, zpíváme, posloucháme přednášky, část cesty budeme putovat v tichosti, abychom mohli rozjímat slyšené slovo. Bude také čas pro rozhovory. Centrem každého dne je mše svatá. Každý večer se společně spolu s farníky ve farních kostelech modlíme, děkujeme, prosíme, chválíme.
Na zádech neseme jen to, co ten den potřebujeme na cestu (voda, pláštěnka atd.) Každý den je zajištěn teplý jednoduchý oběd. Snídáme a večeříme to, co dostaneme od lidí (pokud nám někdo něco nabídne) anebo co máme v bagáži.
Jak vypadá noc poutníka?
Spíme na farách nebo u lidí v domech. Je možné mít s sebou stan (není to nutné, ale v případě nouze to vedoucímu pouti pomůže zajistit nocleh pro všechny). Poutník s sebou musí mít spacák, karimatku. Bagáž, kterou používáme jenom na noc, je převážena autem.
Kam každý den dojdeme?

18. 7. Podlesí
19. 7. Dolany
20. 7. Náměšť na Hané
21. 7. Konice
22. 7. Letovice
23. 7.  Bystřice N. P.
24. 7. Slavkovice
Co cestou uvidíme?
První zastávka bude na poutním místě Panna Maria ve Skále. Druhý den navštívíme kostel sv. Anny ve Staré Vodě http://www.ado.cz/poutni/stara_voda/stara_voda.htm. Večer možnost setkání s členy  Komunity Blahoslavenství v Dolanech http://www.blahoslavenstvi.cz/. Třetí den bude mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce http://www.svaty-kopecek.cz/. Pro další dny jsou naplánované mše svaté ve farních kostelích: Náměšť na Hané, Konice, Olešnice, Letovice. Putovat budeme přes pole, lesy, potůčky a řeky, vesnice a menší města. Konec trasy je ve Slavkovicích, v srdci Vysočiny na úpatí Žďárských vrchů.
Kde se můžete přihlásit?

Na této stránce je přihlašovací formulář.
Kolik to stojí?

Stejně jako každá, tak i tato pěší pouť stojí hodně obětí, to ale s pomocí Boží zvládneme. Pokud jde o peníze, tak 950 Kč za celou pouť nebo 140 Kč/den. Pokud ale někdo nemůže celou částku zaplatit, ať kontaktuje vedoucího pouti, nějak se domluvíme.
Kdo vede fulnecký proud pěší pouti?
P. Jozef Gruba, SAC; kontakt: fructus33[zavinač]centrum.cz   

www.pout.cz | Prog. Mouser.cz, 2017 | Admin