Pěší pouť 2020

Setkání poutníků, sobota, 29. 8. 2020 
10.00 Uvítání poutníků
            Možnost svátosti smíření
11.00 Přednáška „Slovo Boží na cestě poutníka“ (otec Tomáš Kazański SAC)
12.00 Oběd (z vlastních zásob, k dispozici bude káva a čaj)
             Čas na individuální setkání
14.00 Pobožnost Cesty světla
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
15.15 Společné zpívání a sdílení zážitků z letošního putování
16.30 Růženec
17.00 Mše sv. s primičním požehnáním (otec Vojtěch Libra - novokněz z Nového Města na Moravě) 
Pokud chcete být ve Slavkovicích od pátku nebo zůstat do neděle, bude možné postavit si stan nebo přespat ve velkém stanu na místě setkání. Budu rád, když dáte vědět, že se k nám chystáte, a to kvůli organizaci celého setkání. Nejlépe to uděláte prostřednictvím formuláře níže. Je tam i otázka na vaše letošní putování - budu rád, když odpovíte.

Zveme na Pěší pouť k Božímu milosrdenství

Od roku 2009 putujeme každoročně k Božímu milosrdenství do Slavkovic, už je to 11 let. Postupně, jak stoupal počet poutníků, přibývalo i proudů Pěší pouti k Božímu milosrdenství. Teď přišel čas, aby se počet poutních skupin zvětšil velmi rapidně. Letos se zvýší počet míst, odkud poutníci vyjdou, a také míst, kam zamíří. Nevíme, jestli se zvětší počet poutníků. To záleží na vás. Letošní Pěší pouť k Božímu milosrdenství bude mít jinou formu.
 
Zveme vás, abyste si udělali pouť sami. Naplánujte si trasu a vyberte pro vás vhodný termín. Pak v malé skupince lidí (třeba rodina, několik lidí z farnosti, kolegové ze zaměstnání, přátelé a kamarádi) vyjděte na Pěší pouť. Nabídněte to svému knězi z farnosti, poproste, aby s vámi šel třeba i jen jeden den. Udělejte to tak, jak chcete, kéž to ale je „modlitba nohama“. Stanovme si proto úmysl pouti. Prosme při tom za milosrdenství pro nás pro všechny: pro kolemjdoucí i za ty, kteří z různých důvodů zůstali stát. Potkáme zase hodně lidí, i za ně se přimlouvejme. Buďme ale při pouti ohleduplní. Ano, jako poutníci máme právo poprosit o vodu, kus místa pro rozložení stanů, o lavor k umývání. Je důležité, abychom to dělali citlivě a s úctou k druhému člověku. Ptejme se: nebude vám vadit…? Pouť je totiž „superpřenašečem“ - kéž přenášíme lásku a radostnou zvěst o Milosrdném Bohu, nikoli nějaké koronaviry.
 
Letos si z hygienických důvodů nemůžeme dovolit jít ve velké (nebo i středně velké) skupině lidí z různých míst a každého dne vcházet do několika domů a pak přecházet dál a dál. Risk přenosu koronaviru by při tom byl příliš velký. Proto vybízíme k takové formě Pěší pouti, jak je to popsané výše. Kéž se celá Česká republika křížem krážem stane místem konání Pěší pouti. Kéž celé léto putují poutníci k Božímu milosrdenství a s poselstvím o milosrdném Bohu.         
I když letošní pouť bude jiná, než jsme si zvykli, věříme, že přinese mnoho nových zkušeností. Abychom i v tomto roce měli možnost se osobně ve Slavkovicích setkat, vzájemně obohatit o nové zkušenosti a třeba také přivést s sebou i nové známé z poutních cest, zveme Vás všechny do Slavkovic na Setkání poutníků v sobotu 29. 8. 2020 od 10.00 do 18.30 (mše sv. bude v 17.00 hod.)    
 
Co poskytneme:
·         Poutní trička – letos černá!
 
Organizujte se, zvěte další poutníky – žijí vedle vás. Pozvánka stále platí: je to pouť pro ty, kdo potřebují Boží milosrdenství. Přihlašujte se tedy zde (do 19. 6.), vyberte si velikost trička, napište adresu, kam je máme poslat – začátkem července je už budete mít. Budeme rádi, pokud pošlete dar na Centrum Božího milosrdenství: 3300287/0100 Bude nám to pomocí i pro další projekty zacílené na šíření úcty k Božímu milosrdenství v ČR.         
    
 

www.pout.cz | Prog. Mouser.cz, 2017 | Admin