Pěší pouť

Pěší pouť k Božímu milosrdenství se koná od roku 2009. Je to pouť pro ty, kdo potřebují Boží milosrdenství. Trasy Pěší pouti vedou přes všechny diecéze kromě plzeňské, poutníci jsou ze všech diecézí naší vlasti. Pěší putování trvá 7 dní a osmý den poutníci prožívají ve Slavkovicích. 
Letos se koná Pěší pouť v termínu: 20. - 27. 7. 2019. Přihlášky posílejte nejpozději do 12. 7.
Letošním heslem Pěší pouti jsou slova Ježíše: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ (Jan 20,21)
Každý den je mše sv., během cesty si vyslechneme přednášku, pomodlíme se růženec, korunku a jiné modlitby a také zpíváme – to všechno za pochodu.

Témata jednotlivých dnů: 
1. Poslaní stejně jako Boží Syn. 
2. Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.
3. Láska a důvěra při evangelizaci.
4. Oddělení od světa - vyslání do světa.
5. Apoštolát v rodině.
6. Jak rozlišit Boží vůli?
7. Vidět už dnes plody evangelizace.          

Pokud nemůžete putovat, zvu vás na Setkání poutníků do Slavkovic 26. - 27. 7.  Od cca 13.40 bude příchod poutníků, 15.00 korunka k BM, 15.30 mše sv., 19.30 večerní setkání: představení jednotlivých proudů Pěší pouti, svědectví a společné zpívání. V noci až do 7.00 hod. v sobotu bude adorace v poutním kostele Božího milosrdenství (bude možnost noclehu ve velkém stanu, ve škole nebo u farníků). V 7.30 hod. ranní chvály, pak přednáška. V 10.00 hod. bude závěrečná mše sv.

 

www.pout.cz | Prog. Mouser.cz, 2017 | Admin