Pěší pouť

Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic se koná od roku 2009. Je to pouť pro ty, kdo potřebují a hledají Boží milosrdenství ve svém životě. Pěší putování trvá 7 dní a osmý den poutníci prožívají ve Slavkovicích. 
V roce 2022 se pěší pouť kona v termínu: 23. - 30. července a heslem letošní pěší pouti je pozdrav „Pax Christi!“ tedy: pokoj Kristův. 
 
www.pout.cz | Prog. Mouser.cz, 2017 | Admin